SaxoTrader demoverzia

Na tejto stránke si môžete stiahnuť demo verziu platformy SaxoTrader od spoločnosti SaxoBank a vyskúšať investovanie do cenných papierov (akcie, ETF/ETC/ETN a dlhopisov) bez rizika a akýchkoľvek záväzkov.

Informácie o demoverzií

  • Po vyplnení formulára získate ID a heslo. Platformu nainštalujte z odkazu, ktorý sa zobrazí po registráci
  • Demoúčet je bezplatný a automaticky exspiruje po uplynutí 20 dní. Ak máte záujem o predĺženie jej platnosti kontaktujte nás
  • Demoverzia je automaticky nastavená pre anglický jazyk. Slovenskú jazykovú mutáciu nastavíte v menu platformy Tools > Options > Language
  • Naučte sa používať platformu SaxoTrader v jednom z našich webinárov
  • Pre vstup do investičného účtu môžete použiť platformu SaxoTraderGO (webové rozhranie) alebo inštalačnú verziu SaxoTrader.

Máte technické problémy?

Pri akýchkoľvek technických problémoch konzultujte našu databázu technických problémov alebo nás priamo kontaktujte.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Registráciou zároveň udeľujete súhlas spoločnosti TRIM Broker, a.s. so spracovaním svojich registračných údajov.

Riziká

Berte prosím na vedomie, že náležitosti investovania na finančnom trhu, prostredníctvom simulovaných účtov, nemusia byť totožné s tými reálnymi. Stratégie a výsledky, realizovateľné na obchodných simuláciách, nemusia byť v reálnych trhových podmienkach realizovateľné. Pred tým, než sa rozhodnete svoje nadobudnuté vedomosti na simulácii previesť do reálneho investovania, venujte náležitú pozornosť rizikám.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.