Finančné vzdelávanie

Bez neustáleho napredovania nie je úspech na finančných trhoch možný. Práve preto je jednou z dôležitých činností spoločnosti TRIM Broker zabezpečiť pre svojich klientov kvalitné vzdelávanie. To realizujeme nasledovnými spôsobmi:

Školenia, kurzy

Organizujeme pravidelené školenia a kurzy pre investorov a obchodníkov na finančnom trhu. ˇŠkolenia sú ogranizované v malých skupinách v sídle spoločnosti. Sú určené tak pre začínajúcich záujemcov o finančný trh, dlhodobých investorov ako aj obchodníkov na finančnom trhu. Zistite viac o školeniach.

Sprievodcovia

Pripravili sme pre vás sériu Sprievodcov v PDF, ktoré môžete získať bezplatnou registráciou:

Webináre

Prihláste sa k odberu webinárov zo série Porozumejte finančnému trhu alebo si pozrite náš starší archív webinárov.

TRIM Akadémia

V TRIM akadémii nájdete:

Tlačené knihy

Vydali sme dve vlastné knihy o obchodovaní: Pravda a mýty o forexe a Forexové opcie. Zistite viac o našich knihách.

Konferencie

TRIM Broker realizuje konferencie na aktuálne ekonomické témy pre širokú investičnú obec. Naše predchádzajúce prednášky.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.