Naše knihy

Odporúčaná literatúra o tradingu na menovom trhu forex, o eure a eurozóne z pohľadu niekoľkých ekonómov. To je charakteristika kníh, ktoré sme podporili a vydali.

 Knihy od TRIM Broker

Forexové opcie

Aj napriek tomu, že opcie nie sú triviálnou téma, prvé kapitoly sú venované úplným začiatočníkom a pomocou testovacích otázok im pomáhajú získavať porozumenie a dôveru v tento mocný obchodný nástroj. V ďalších častiach knihy čitateľ objaví čaro gama-tradingu, ktorý mnohým obchodníkom zmenil pohľad na obchodovanie na finančných trhoch. Veríme, že táto kniha nielen rozšíri vaše znalosti, ale vám pomôže ich využiť vo svoj prospech. Viac o knihe Forexové opcie

Pravda a mýty o forexe

V tejto knihe píšeme o veciach, ktoré nám dávajú zmysel a ktoré považujeme za zásadné pri obchodovaní forexu. Kriticky v nej hodnotíme bežne používané metódy analyzovania trhu a zameriavame sa na pozitíva i negatíva každej z jej metód. Cieľom tejto knihy je ušetriť obchodníkom čas pri hľadaní informácií a peniaze, predchádzaním zbytočných chýb. Kniha je momentálne vypredaná

 Knihy od externých autorov

EUROZÓNA A ALTERNATÍVY európskej ekonomickej integrácie

Autor: Peter Gonda, Konzervatívny inštitút. "Peter Gonda mal odvahu verejne poukazovať na chyby politického projektu eura ešte v časoch, keď menová únia zdanlivo fungovala a takéto názory boli na Slovensku považované za exotické."  Juraj Karpiš INESS. Autorovi sa na 107 stranách podarilo objasniť základné chyby v systéme menovej únie Eurozóny (príčiny krízy solventnosti v Eurozóne) a zároveň poukázať na možné alternatívy a riešenia pre Slovensko.

TRAGÉDIA EURA 

Autor: Philip Bagus. Nemecký ekonóm a profesor ekonómie na madridskej univerzite Universidad Rey Juan Carlos vo svojej knihe Tragédia Eura poukázal a zdôvodnil chybovosť eura ako politického projektu (vydanie r.2011). 

 Zakúpenie kníh

Ak máte záujem si nejakú z kníh zakúpiť, neváhajte nás kontaktovať.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.