Prednášky a konferencie

TRIM Broker pre svojich klientov a širokú investičnú obec organizuje bezplatné konferencie či kongresy s témami o investovaní a obchodovaní na finančnom trhu určených tak pre finančne aktívnu i pasívnu verejnosť. 

2016 - Investovanie v čase neistoty

Prednáška sa konala 21.9.2016 v Bratislave. Pozrieť si záznam zo série prednášok

2014 - Opcie a opčné stratégie

Prednáška sa koná 5.2.2014 v Bratislave. Viac o prednáške opcie a opčné staratégie

2013 - Rok menových vojen

Kongres sa konal 20.2.2013 v BA. Viac o konferencii rok menových vojen

2012 - Trading Coach Tour

Kongres sa konal 24.9.2012 v BA, 26.9.2012 v KE a 27.9.2012 v BB. Videá a prednášky z Trading Coach Tour

2012 - Investovanie v roku 2012

Kongres sa konal 26.1.2012 v Bratislave. Videá a prednášky z kongresu "Investovanie v roku 2012"

2011 - Trading Expo Slovakia

Expo sa konalo v januári 2011, na ktorom TRIM Broker vystúpil s viacerými prednáškami i workshopmi. Čo priniesol TRIM Broker na Trading Expo Slovakia 2011?
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.