O nás

TRIM Broker, s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, dňa 8.10.2003, vložka č.: 3190/B, oddiel: Sa. IČO: 35 867 302, IČDPH: SK2021751699. Sídlo: Jarošova 1, Bratislava 83103, Slovenská republika. Spoločnosť je držiteľom licencie samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu s registračným číslom 112504 v registri finančných sprostredkovateľov NBS a číslom rozhodnutia GRUFT-050/2005/SPO.

 Vlastnícke pomery

TRIM Broker je domáca spoločnosť so základným imaním 25.000 EUR. Akcionármi spoločnosti sú: Martin Moravčík, Ronald Ižip a Valér Demjan. Akcionári vykonávajú zároveň funkciu vrcholového manažmentu spoločnosti. Výpis z obchodného registra.

 Činnosť TRIM Broker

Sprostredkovanie on-line investovania na finančných trhoch s prevoditeľnými cennými papiermi, dlhopismi a prevoditeľnými cennými papiermi zahraničných subjektov kolektívneho investovania (ETF). Uvedené trhy umožňujeme obchodovať online, prostredníctvom sprostredkovaného investičného účtu u Saxo Bank A/S.

Krátka história spoločnosti

  • Spoločnosť TRIM Broker, a.s. bola založená 8. októbra 2003
  • 2005 - začiatok spolupráce so Saxo Bank
  • 2010 - začiatok spolupráce s One Financial Markets
  • 2012 - začiatok spolupráce s XTB
  • 2017 - zmena právnej formy, orientácia spoločnosti na sprostredkovanie k cenným papieromUpozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.