Otvoriť reálny účet

 Dokumenty potrebné k otvoreniu investičného účtu

 Zmluvné podmienky

 Postup odoslania dokumentov

  1. Pred vyplnením CAF a Vyhlásenia si poozorne preštudujte zmluvné podmienky
  2. Stiahnite si a vytlačte CAF a Vyhlásenie
  3. Vyplňte CAF a Vyhlásenie v požadovaných poliach, podpíšte a dokumenty naskenujte
  4. Vytvorte si nový priečinok, do ktorého vložte všetky podpísané a naskenované súbory
  5. Zakliknutím myši a držaním CTRL a šípky označte všetky požadované súbory v priečinku
  6. V otvorenom okne vložte HESLO do požadovaného políčka a kliknite na OK.Kliknite pravým tlačidlom myši v priečinku, v ktorom máte označené súbory a z ponuky vyberte 7-ZIP > Pridať do archívu.

Tento zazipovaný a zaheslovaný súbor nám pošite na email info@trimbroker.com a heslo pomocou SMS správy na 0905 662 997. V prípade, že súbor je príliš veľký na posielanie elektronickou poštou, kontaktujte nás prosím.

 
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.