Investičný účet

Cez spoločnosť TRIM Broker si môžete otvoriť svoj investičný účet u renomovaného brokera Saxo Bank A/S, online a bez dodatočných poplatkov.  Získate tým mnoho výhod vrátane analytických, vzdelávacích a klientských služieb. Zistite viac o našich službách

 

 DOSTUPNÉ INVESTIČNÉ NÁSTROJE

Na investičnom účte môžete obchodovať online s týmito investičnými nástrojmi:

 BURZYPOČET TITULOVZOZNAMPOPLATKY
Akcie> 36> 19 tis.Zoznam akcií Poplatky akcie
ETF/ETC> 36> 3 tis.Zoznam ETF Poplatky ETF
Dlhopisy> 26> 7 tis.Na požiadaniePoplatky dlhopisy

 

Ďalšie súvisiace poplatky:

 AKO OTVORIŤ INVESTIČNÝ ÚČET

Pre otvorenie investičného účtu stačí vyplniť Žiadosť. O zvyšok sa už postaráme.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.