Prečo TRIM Broker

TRIM Broker je finančný sprostredkovateľ a svojim klientom ponúka širokú paletu služieb pre investorov na kapitálovom trhu. Spoločnosť ponúka svoje služby predovšetkým investorom, ktorí sa prináša možnosť obchodovať a investovať na finančných trhoch pre malých aj veľkých klientov. Výhody spolupráce:

 Renomovaný partner pre vaše investície

TRIM Broker sprostredkováva zriadenie investičných účtov u renomovaného partnera Saxo Bank A/S. Zriadený investičný účet umožňuje našim klientom investovať do prevoditeľných cenných papiero, dlhopisov, ETF/ETC z viac než 36 búrz z celého sveta.

Svoje investície môžete spravovať online, prostredníctvom oceňovanej platformy SaxoTrader alebo SaxoGO a to bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov za tanaše služby. Obchodné podmmienky k týmto nástrojom sa našim sprostredkovaním nemenia. Naviac však získavate dodatočné služby od TRIM Broker.

 Pomoc s otvorením investičného účtu

Na otvorenie investičného účtu nemusíte ovládať anglický jazyk a ani komunikovať so zahraničným brokerom. Celú agendu preberieme za vás. Stačí, ak budete nasledovať pokyny v sekcii "Otvorenie investičného účtu". O zvyšok sa postaráme my.

 Pomoc so správou investičného účtu

Poskytujeme spoluprácu, poradenstvo pre našich klientov v otázkach týkajúcich sa náležitostí investičného účtu, obchodnej platformy a obchodných náležitostí. To všetko bez dodatočných nákladov a poplatkov.

 Spolupráca pri obchodných reklamáciách

V prípade otáznych či sporných obchodných plnení brokera poskytujeme nestranné a objektívne posúdenie, či transparentné a profesionálne zastupovanie záujmov klienta. Viac v reklamačnom poriadku TRIM Broker.

 Podpora k investovaniu analytickou činnosťou

Sme viac ako finančný sprostredkovateľ. Našou snahou je zvýšenie ziskovosti našich klientov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto snahy je analytická činnosť, ktorá pozostáva zo sledovania aktuálneho diania a predikčnej činnosti. Viac o analytickej činnosti nájdete v Zóne obchodníka

 Podpora vzdelávania osvetovou činnosťou

Za rovnako dôležitú ako analytickú činnosť považujeme neustále vzdelávanie. Vzdelávanie preto poskytujeme v dvoch formách. Bezplatným online vzdelávaním prostredníctvom Sprievodcov, alebo prostredníctvom platených školení.

 Viac ako 13-ročné firemné skúsenosti

TRIM Broker je tu už viac ako 13 rokov. Väčšina tímu pracuje v spoločnosti niekoľko rokov, čo zabezpečuje kvalitné skúsenosti s prácou na finančnom trhu. Viac informácií o spoločnosti.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.