skolenia-financny-trh

KURZ - FINANČNÝ TRH PRE ZAČIATOČNÍKOV
Tento kurz je určený predovšetkým pre začínajúcich záujemcov o finančný trh. Absolventi získavajú prehľad o možnostiach trhu i zhodnotení možností svojich vlastných tak, aby ich ďalší krok nebol tým nesprávnym.  

 • Štruktúra finančného trhu
 • Nástroje finančného trhu (Akcie, ETF, Futures, Forex, CFD)
 • Náležitosti obchodovania na finančnom trhu
 • Základné analytické metódy finančného trhu
 • Trvanie kurzu: 2 hodiny / Max. kapacita: 6 osôb
 • Cena kurzu: 79 eur vrátane DPH
 • Termíny konania kurzu: štvrtok 8.6.2017 o 13:00 v sídle spoločnosti (Jarošova 1, Bratislava).
   

KURZ - INVESTIČNÉ SPORENIE
Premýšľate o aktívnom prístupu k zabezpečeniu si vlastného dlhodobého sporo-investičného portfólia a ste pri tom ochotní podstúpiť i istú mieru rizika? Tento kurz je určený práve vám. Absolvent sa naučí vytvoriť si vlastné sporo-investičné portfólio, ktoré je možné poskladať už od malých investičných čiastok (rádovo stoviek ba až desiatok eur). Kurz je ukončený vytvorením modelového portfólia, testom a vystaveným certifikátom.

 • Investičné princípy
 • Nástroje investora (Akcie, Dlhopisy, ETF)
 • Tvorba investičného portfólia (sporo-investovanie, praktická ukážka voľby portfólia pre kategóriu riziko averzných, riziko podstupujúcich a konzervatívnych investorov)
 • Náležitosti investovania (obchodné pravidlá, typy objednávok, algo-objednávky, pravidlá obchodovania na krátko)
 • Trvanie kurzu: 4 hodiny / Max. kapacita: 6 osôb
 • Cena kurzu: 169 eur vrátane DPH
 • Termíny konania kurzu: štvrtok 15.6.2017 o 13:00 v sídle spoločnosti (Jarošova 1, Bratislava).
   

KURZ – OBCHODNÍK
Tento kurz je určený osamelým dobrodruhom na finančnom trhu, špekulujúcich na trhový pohyb v relatívne krátkom čase. Absolvent sa naučí vytvárať vlastnú stratégiu a aplikovať do nej kľúčové princípy finančnej disciplíny. Kurz je ukončený vytvorením modelovej stratégie, testom a certifikátom.

 • Nástroje obchodníka (deriváty, ich kladné i záporné stránky)
 • Zámer obchodníka (čo, kedy a ako chceme dosiahnuť. Definujeme si náš zámer a zvolíme vhodné nástroje)
 • Obchodné pravidlá (pravidlá trhových pokynov a objednávok)
 • Identifikácia trhového potenciálu (na základe fundamentálnej a technickej analýzy)
 • Identifikácia slabých miest (aplikácia kľúčových pravidiel peňažného manažmentu)
 • Stratégia (zámer, potenciál, pravidlá, aktualizácie)
 • Trvanie kurzu: 4 hodiny / Max. kapacita: 6 osôb
 • Cena kurzu: 199 eur vrátane DPH
 • Termíny konania kurzu: štvrtok 22.6.2017 o 13:00 v sídle spoločnosti (Jarošova 1, Bratislava).

Prihlášky: prihlášky posielajte na info@trimbroker.eu s uvedením fakturačných údajov, názvom kurzu a jeho termínu. Uhradeným dodanej predfaktúry sa stáva vaša prihláška záväznou.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.