Finančné webináre a semináre

Pozývame vás na internetové webináre a fyzické semináre, ktoré organizuje spoločnosť TRIM Broker.  Pôvodné webináre nájdete v archíve webinárov.

Od septembra 2015 prichádza TRIM Broker s novou sériou webinárov nazvanou TRIM Lab. Jej cieľom je objektívne hodnotiť stratégie, metódy a pomôcky, ktoré obchodník využíva pri svojom obchodovaní. V prvých webinároch sa budeme venovať vyhodnocovaniu indikátorov technickej analýzy.

 Dátum Názov
23.09.2015 TRIM Lab 1 - Aritmetické kĺzavé priemery
30.09.2015 TRIM Lab 2 - Prekríženie kĺzavých priemerov
07.10.2015 TRIM Lab 3 - MACD
29.10.2015 TRIM Lab 4 - RSI
11.11.2015 TRIM Lab 5 - ATR a Keltnerov kanál
10.12.2015 TRIM Lab 6. - ADX a DMI

 Ďalšie webináre sa budú priebežne dopĺňať.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.