TRIM služby

TRIM Broker ponúka služby súvisiace s investovaním na finančnom trhu v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi, dlhopismi, podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, formou sprostredkovania ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu podľa § 2 ods. 1) zákona č. 186/2009 Z.z.

TRIM Broker neposkytuje do toho času služby investičného poradenstva alebo prijímania a postupovania pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov podľa prvého odseku.

INVESTIČNÝ ÚČET

Pre investorov, hľadajúcich vhodné obchodné podmienky pre ich vlastnú správu portfólia alebo obchodovanie s cennými papiermi ponúkame služby sprostredkovania zriadenia investičného účtu a následnej správy všetkých náležitostí u násho partnera Saxo Bank A/S.

Vďaka takémuto investičného účtu získate online prístup k viac ako 19tis. akcií, viac ako 3tis. ETF/ETC fondov a viac ako 5tis dlhopisov z 36tich búrz z celého sveta, bez dodatočných nákladov alebo poplatkov za takéto sprostredkovanie. Viac o obchodných podmienkach.

SPRÁVA INVESTIČNÉHO ÚČTU

Poskytujeme spoluprácu, poradenstvo pre našich klientov v otázkach týkajúcich sa náležitostí investičného účtu, obchodnej platformy a obchodných náležitostí. To všetko bez dodatočných nákladov a poplatkov.

VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA

Poskytujeme širokú škálu vzdelávacích činností, týkajúcich sa prakticky celého rozsahu finančného trhu, obchodných pravidiel, obchodných systémov a praktických informácií pre samostatných investorov na finančnom trhu.

Drvivú väčšinu týchto informácií poskytujeme bezplatne vo forme Sprievodcov, webinárov alebo TRIM akadémie. Viac o bezplatnom vzdelávaní.

Pre záujemcov o špecifickú oblasť poskytujeme i platené formy školení. Viac o školeniach.

ANALYTICKÁ ČINNOSŤ

Už viac ako 13 rokov poskytujeme najdôležitejšie informácie z finančných trhov prostredníctvom špecializovanej webovej stránky www.zonainvestora.com, bezplatnou formou.

 
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.