Základy obchodovania komodít

Na finančnom trhu môžeme obchodovať takmer všetky druhy komodít od priemyselných kovov (meď) po vzácne kovy (zlato, striebro), energie (ropa a zemný plyn), poľnohospodárske plodiny (pšenica, kukurica, sója)  alebo dobytok či mäso. Tieto komodity môžeme obchodovať prostredníctvom niekoľkých nástrojov ako futures, CFD alebo ETF.

 Futures

Futures sú burzovo obchodovateľné finančné inštrumenty na maržu. Základnou nevýhodou je časové obmedzenie (futures kontrakty podliehajú exspirácii), ďalej sú to relatívne vysoké maržové požiadavky a štandardizovaný objem. Medzi výhody patria nižšia poplatky v pomere k objemu a výborná likvidita. Futures sú vhodné pre obchodníkov s väčším kapitálom a strednodobých investorov. Futures je možno obchodovať cez Saxo Bank.

 CFD na komodity

CFD na komodity sú deriváty obchodované na maržu. Spravidla ich sprevádza vyšší poplatok ako pri futures. Medzi ich výhody patria spravidla menšie maržové požiadavky a menší objem. Je využívaný najmä intradennými obchodníkmi. CFD na futures poskytuje každý broker z našej ponuky.

 ETC  (Exchange Traded Commodities)

ETC je formou ETF – cenný papier obchodovaný na burze, ktorého zloženie je zamerané na komodity. ETC je nástroj vhodný pre investovanie. Obchodovanie s ETC umožňuje Saxo Bank.
Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.